Deze kalksteen is voornamelijk opgebouwd uit het mineraal calciet ‘CaCO3’.  Wanneer de kalksteen wordt verhit tot een temperatuur om en bij 900°C wordt het CaCO3 omgezet in CaO, ook wel gebrande of ongebluste kalk genoemd.  Hierbij ontsnapt koolzuur (CO2).  

Aan het bekomen calciumoxide wordt water toegevoegd, hetgeen gekend staat als blussen.

Kalkhydraat is eveneens gekend onder de naam gebluste kalk, hetgeen verwijst naar het blusproces.  Het blussen is een zeer heftige reactie waarbij veel warmte wordt vrijgegeven.  Zodoende dient bij het blussen een grote voorzichtigheid in acht genomen te worden.

Wanneer er aan ongebluste kalk net genoeg water wordt toegevoegd,wordt enkel het hydraat bekomen in de vorm van een wit poeder.